قالب پاورپوینت آموزشی: استفاده صحیح از قالب پاورپوینت (پرده نگار) در تدریس وابسته به فهم صحیح فرایند تدریس  می باشد.باید ماهیت تدریس  به درستی فهمیده شود تا نحوه استفاده منطقی از اسلاید های پاورپوینت مشخص شود. تدریس فرایندی انسانی است. در این فرایند،با انتقال مقولات مشخّص، اهداف خاصّی در فراگیر تحقق می یابد.با توجه به این تعریف، لازم است نکات زیر در استفاده از تم پاورپوینت مورد توجه جدی قرار گیرد:

1- قالب پاورپوینت آموزشی یک وسیله کمک آموزشی است و نباید  منجر به حذف معلم از جریان تدریس شود.تدریس مقوله ای انسانی و زنده است. نباید با کنار رفتن مدرس و جایگزینی وسایل دیگر، تدریس به امری جماد گونه تبدیل شود. علاوه بر این، تنها باید بخشی از کلاس به استفاده از  پاورپوینت آموزشی اختصاص باید. کل زمان کلاس نباید مختص این کار شود.

2-امروزه اسلاید های پاور پوینت از تم  (theme) به مفهوم مضمون برخوردارند. تم پاورپوینت یا پرده نگار دارای مضمون است. برای تاثیر گذاری بیشتر تدریس، از تمپلت پاورپوینت آموزش ی استفاده شود که با موضوع ارائه شده  متناسب باشد. مثلا اگر قرار است موضوع درس در مورد نجوم باشد. تم مرتبط با موضوع به کار گرفته شود.

3- شاید گاهی پاورپوینت در کل تدریس مورد استفاده قرار گیرد.در این صورت لازم است به صورت متناوب و با  حضور کافی مدرس همراه باشد. نقش معلم باید در کلاس حفظ شود. پاورپوینت ابزار سودمند و مفیدی است، ولی استفاده از آن نباید منجر به غفلت از استفاده از سایر وسایل از جمله تخته شود. استفاده از صدا و انیمیشن نیز در قالب پاور پوینت آموزشی می تواند جذابیت ایجاد کند. این جذابیت در یادگیری قطعا موثر است.

پارس اسلاید- تمپلت پاورپوینت- اسلاید های پاورپوینت-قالب پاورپوینت آموزشی– تمپلیت های حرفه ای و با کیفیت

بازدیدها: 2020

preloader