قالب پاورپوینت آموزشی

در جستجوی یک قالب خوب و زیبا برای دفاع از پایان نامه هستید؟

جامع ترین و بهترین منبع دانلود قالب پاورپوینت آموزشی

قالب پاورپوینت آموزشی: استفاده صحیح از قالب (پرده نگار) در تدریس وابسته به فهم صحیح فرایند تدریس  می باشد. باید ماهیت تدریس  به درستی فهمیده شود تا نحوه استفاده منطقی از اسلاید ها مشخص شود. تدریس فرایندی انسانی است.در این فرایند،با انتقال مقولات مشخّص، اهداف خاصّی در فراگیر تحقق می یابد. با توجه به این تعریف، لازم است نکات زیر در استفاده از تم پاورپوینت مورد توجه جدی قرار گیرد:

1- قالب پاورپوینت آموزشی یک وسیله کمک آموزشی است و نباید  منجر به حذف معلم از جریان تدریس شود. تدریس مقوله ای انسانی و زنده است. نباید با کنار رفتن مدرس و جایگزینی وسایل دیگر، تدریس به امری جماد گونه تبدیل شود. علاوه بر این، تنها باید بخشی از کلاس به استفاده از   پاورپوینت  اختصاص باید. کل زمان کلاس نباید مختص این کار شود.

2-امروزه اسلاید های پاور پوینت از تم  (theme) به مفهوم مضمون برخوردارند. تم پاورپوینت یا پرده نگار دارای مضمون است. برای تاثیر گذاری بیشتر تدریس، از تمی استفاده شود که با موضوع ارائه شده  متناسب باشد. مثلا اگر قرار است موضوع درس در مورد نجوم باشد. تم مرتبط با موضوع به کار گرفته شود.

3- شاید گاهی این ابزار در کل تدریس مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت لازم است به صورت متناوب و با  حضور کافی مدرس همراه باشد.

نقش معلم باید در کلاس حفظ شود. پاورپوینت ابزار سودمند و مفیدی است، ولی استفاده از آن نباید منجر به غفلت از استفاده از سایر وسایل از جمله تخته شود. استفاده از صدا و انیمیشن نیز در قالب پاور پوینت آموزشی می تواند جذابیت ایجاد کند. این جذابیت در یادگیری قطعا موثر است.

پارس اسلاید- تمپلیت- اسلاید های پاورپوینت-قالب پاورپوینت آموزشی– تمپلیت های حرفه ای و با کیفیت- اسلاید های آموزشی- اسلاید های علمی- اسلاید های درسی- آموزش- دانشگاه- مذرسه- کلاس- معلم- استاد.پارس اسلاید- تمپلیت- اسلاید های پاورپوینت-قالب پاورپوینت  آموزشی– تمپلیت های حرفه ای و با کیفیت.